Raamwerk voor de ontwikkeling van een meer inclusieve onderwijspraktijk

De brochure ‘Een route naar inclusief onderwijs’ is verschenen en op de website van het Steunpunt passend onderwijs te downloaden. De brochure, samengesteld door Hans Schuman, lector bij Hogeschool Utrecht, zet de stand van zaken rond inclusiever onderwijs op een rij. In de eerste plaats wordt literatuur samengevat. Zowel in ons land als daarbuiten is al meer dan 25 jaar een debat gaande of een inclusievere onderwijspraktijk te realiseren is en zo ja, hoe we dichter bij dat ideaal kunnen geraken. In de twee plaats biedt het onderzoek een raamwerk, thema’s die relevant zijn bij het werken aan inclusiever onderwijs:

 • leiderschap en management;
 • schoolbrede ontwikkeling;
 • de schoolbrede omgeving;
 • communicatie in de school;
 • het ontwikkelingspotentieel van leerlingen;
 • het ontwikkelingspotentieel van medewerkers;
 • curriculumplanning voor inclusief onderwijs;
 • geïndividualiseerde planning;
 • onderwijs- en leerstrategieën;
 • klassenmanagement en
 • het ondersteunen en waarderen van het leren.

Voor elk thema is een aantal indicatoren geformuleerd die kunnen helpen zicht te krijgen op wat belangrijk is. Het raamwerk is nadrukkelijk een suggestie, ontwikkeld in Ierland. Het is een suggestie om verder uit te werken, bijvoorbeeld binnen het eigen samenwerkingsverband. Het bevat richtlijnen, gebaseerd op literatuuronderzoek en op gesprekken met professionals uit het werkveld.