Rapport schetst toekomstscenario’s voor funderend onderwijs

Middenin de corona-crisis stuurde minister Hoekstra een aantal Brede Maatschappelijke Heroverwegingen naar de Tweede Kamer. Een van de documenten is de ‘Brede maatschappelijke heroverweging 1 – kwalitatief goed onderwijs met kansen voor iedereen’. De ervaring leert dat Brede heroverwegingen, die periodiek gemaakt worden, vroeg of laat vaak opvolging krijgen. Het rapport is daarmee te belangrijk om links te laten liggen. Dus mocht u nog zomervakantie literatuur zoeken …..

De opdracht van het kabinet aan de (sub)commissie was om ‘effectieve beleidsopties en hervormingen in kaart te brengen met plussen en minnen’ als het gaat om investeringen. Het rapport geeft een doorkijk naar de verschillende beleidsvarianten en  aangrijpingspunten die men voor het onderwijs na 2021 aanbeveelt om een ‘steviger fundament neer te zetten’, inclusief extra middelen en mogelijke bezuinigingen. Die investeringen en bezuinigingen worden ook allemaal concreet doorgerekend.