Regeling Bekostiging VO 2020 gepubliceerd

Begin juli is deze regeling gepubliceerd. In de materiele bekostiging vindt een prijsbijstelling plaats van 1,75% ten opzichte van 2019  (en de uitgekeerde bedragen in 2020). Dat zullen ook de bedragen zijn voor 2021, want OCW gaf bij voorjaarsnota aan geen ruimte te zien voor prijsbijstelling in 2021.

Ook het bedrag voor lesmateriaal van € 316,34 per leerling verandert niet.

De regeling personele bekostiging van 10 juli bevat wel een loonbijstelling, die uitkomt op 3,2% met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. Dat is inclusief een netto inhouding van 0,19% ter financiering van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid (scholen kunnen vanaf 1 april 2020 eerder betaalde transitievergoedingen terugvragen via UWV). Vanaf 1 januari 2021 komt die 0,19% wel direct ten goede aan de scholen via een GPL-stijging. De prestatiebox was eerder al verhoogd van € 323,50 (2019) naar € 330,50 per leerling in 2020 en 2021. De GPL-bedragen zijn ook te vinden in het overzicht relevante financiële mutaties van de VO-raad.