Relatief weinig arbeidsongevallen in de sector onderwijs

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert periodiek cijfers over arbeidsongevallen. De definitie die daarbij gehanteerd wordt is een gebeurtenis op de werkplek die leidt tot arbeidsverzuim van minstens vier dagen. De gebeurtenis kan van fysieke aard zijn, maar de overbelasting kan ook van mentale aard zijn, zoals intimidatie of stress. Arbeidsongevallen komen relatief weinig voor in de sector onderwijs. Voor de sector kinderopvang worden de cijfers niet apart bijgehouden. Uit de cijfers die het CBS onlangs publiceerde blijkt dat het aantal geregistreerde arbeidsongevallen in de onderwijssector in 2020 2.000 bedroeg,  1.000 minder dan een jaar eerder. Ook landelijk daalde het aantal arbeidsongevallen in 2020 fors t.o.v. 2019.