Inzet digitale leermiddelen nog lang niet optimaal

Bureau D&B heeft op verzoek van het Ministerie van OCW onderzoek gedaan naar het stimuleren van het gebruik van digitale leermiddelen in het primair en voortgezet onderwijs. Daarbij is vooral gekeken naar gedragsaspecten. Het onderzoeksrapport is aan de Tweede Kamer aangeboden.

In het onderzoek komen vijf aspecten aan de orde:

  • de organisatorische steun in de organisatie voor het inzetten van digitale middelen;
  • het hebben van een duidelijke onderwijsvisie op het inzetten van digitale leermiddelen;
  • de hoeveelheid draagvlak die er binnen de organisatie is voor het inzetten van digitale leermiddelen;
  • het maken van een plan voor implementatie als een nieuw digitaal leermiddel ingezet wordt;
  • de perceptie van het beeld dat uitgevers geven van de beschikbare digitale leermiddelen.

Uit het rapport blijkt onder meer dat in veel situaties een andere houding en rol van het bestuur en de schoolleiding het (beter) gebruiken van digitale leermiddelen kunnen bevorderen. Kansen liggen er onder meer bij het vrijmaken van tijd en budget, in het ontzorgen en in het stimuleren.