RIO komt er aan

RIO staat voor Registratie Instellingen en Opleidingen en is feitelijk de doorontwikkeling van BRON. Via dit project wordt de gegevensuitwisseling tussen de scholen en DUO vernieuwd. Scholen, softwareleveranciers, DUO, de Raden, Kennisnet en het Ministerie van OCW werken samen in dit project. In 2020 wordt de Registratie Instellingen en Opleidingen in het vo, mbo en vavo afgerond. Voor 1 maart 2020 moesten alle onderdelen van de vo onderwijsinstellingen in RIO zijn geregistreerd. RIO in het po volgt later.