SceMoLoon, dé loonkostensimulator voor het voortgezet onderwijs

Wat gebeurt er met de loonkosten op middellange termijn als je aan bepaalde (beleids)knoppen in de personeelsformatie draait? Een vraag die veelvuldig gesteld wordt bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Het is een vraag die (beter) valt te beantwoorden met  behulp van het scenariomodel loonkosten, kortweg SceMoLoon. Het model is ontwikkeld door Gert Munters, een samenwerkingspartner van Infinite Financieel, en Jan Looise, senior adviseur bij Infinite Financieel. Het model is bedoeld als hulpmiddel om een onderbouwde inschatting te maken van de kosten per fte Onderwijzend Personeel (OP) over een periode van 4 tot 7 jaar, indien het formatiebeleid wijzigt.

In het model staan enkele variabelen centraal die de prijs van de OP formatie beïnvloeden. Het neemt ontwikkelingen aan de hoeveelheidskant (volume in fte) als gegeven – d.w.z. als lineair afgeleid van de toe of afname van het aantal leerlingen. Het model laat het effect van het draaien aan die knoppen zien in euro’s loonkosten en als procentuele verandering van de kostenstructuur.

Het vergt slechts een eenvoudige invoer van vijf gegevens: het aantal leerlingen per leerjaar, de salarisopbouw van het huidige personeel en hun reguliere pensioen/aow-datum, het aantal tijdelijke docenten met hun inschaling,  de inschaling van nieuwe docenten en het aandeel van de OP loonkosten in de totale kosten van de school.

Meer informatie over de loonkostensimulator vindt u op onze website.