Scenariomodel VO geactualiseerd en uitgebreid

Het scenariomodel VO is geactualiseerd en uitgebreid.

De actualisatie betreft het uitbreiden van de basisscenario’s met de meest recente cijfers. Het betreft: a. leerlingtellingen (1 oktober 2020), b. bevolkingsprognoses (1 januari 2021), c. normbedragen lumpsum berekening (1 oktober 2020) en d. formatie (1 oktober 2020).

De uitbreiding betreft een nieuwe mogelijkheid om samen met andere scholen en/of besturen een gezamenlijke strategische personeelsplanning te maken. Met de uitkomsten van zo’n gezamenlijke planning kan men op alle niveaus (school, bestuur, regionaal) het gesprek aangaan om tot goed (regionaal) strategisch personeelsbeleid te komen.