Scholen moeten verzuim beter melden aan DUO

Scholen zijn wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden. Het melden gebeurt via het leerlingenadministratiesysteem. Afgelopen jaar bleek dat de verzuimregistratie in het po veel beter moet: slechts 44 % van de scholen meldt het schoolverzuim.
Op de website van DUO is informatie beschikbaar over de soorten verzuimmeldingen. Het wettelijk verzuim moet een school registreren als een leerling 16 uur lestijd verzuimt in een periode van vier opeenvolgende lesweken. De melding komt terecht in het verzuimregister van DUO, waar deze wordt doorgegeven naar de gemeentelijke leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar werkt samen met scholen aan het terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten voorkomen. Op de website van Ingrado is meer informatie te vinden over het werk van leerplichtambtenaren.

DUO heeft in een webinar over schoolverzuim in het primair onderwijs antwoord gegeven op veel gestelde vragen.