Schoolleider speelt cruciale rol bij werktevredenheid en aanpak werkdruk

Werknemers in het primair onderwijs zijn over het algemeen (zeer) tevreden met hun baan, maar de hoge ervaren werkdruk blijft een flink probleem. Schoolleiders vervullen een cruciale rol bij de aanpak van ervaren werkdruk en het op die manier tevreden houden en behouden van werknemers. Zo blijkt uit het recent verschenen rapport  Tevreden werken in het primair onderwijs? van Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs.

De tevredenheid van medewerkers in het primair onderwijs is hoog; 82,1% van de medewerkers is (zeer) tevreden met haar of zijn baan. Wel blijft de tevredenheid van leerkrachten iets achter bij die van onderwijsondersteunend personeel en directieleden.

Ondanks de hoge mate van tevredenheid ervaart een groot deel van de medewerkers, ruim 72%, veel of zelfs zeer veel werkdruk, vooral door een hoge regeldruk.

Dat de tevredenheid ondanks de ervaren werkdruk hoog blijft, lijkt vooral te maken te hebben met de hoge mate van bevlogenheid in het primair onderwijs. De leidinggevende heeft hier een belangrijke rol in. Het onderzoek laat namelijk zien dat de bevlogenheid van werknemers hoger is naarmate zij zich meer gesteund voelen door hun leidinggevende.

De schoolleider kan er, met de juiste mate van ondersteunend leiderschap, voor zorgen dat medewerkers bevlogen blijven en dat zij niet op zoek gaan naar een andere baan. Adviezen van de onderzoekers zijn:

  • pak de regeldruk op school aan;
  • bevorder de samenwerking tussen collega’s;
  • houd rekening met de persoonlijke wensen van medewerkers;
  • moedig medewerkers aan om hun talenten te benutten en bied hen de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te leren;
  • zo zorg je voor (nog) meer bevlogenheid bij je medewerkers, demp je de ervaren werkdruk, en bevorder je de baantevredenheid.