Schoolleiders willen ontschotting tussen jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs

Schoolleiders, waaronder ook directeuren van integrale kindcentra, willen minder schotten tussen jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. Zij willen daarvoor een minister voor het kind aanstellen.

Dit zijn plannen uit rapport ‘Schoolleiders over de Toekomst – Toekomstagenda schoolleiders primair onderwijs 2021-2025’, opgesteld onder regie van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), op initiatief van het ministerie van OCW en met betrokkenheid van een grote groep schoolleiders. Ook CNV Schoolleiders, de AOb, het Schoolleidersregister PO en de PO-Raad hebben meegewerkt.

Het rapport laat zien welke kant de schoolleiders op willen met het vak. Dit wordt samengevat in drie actielijnen: Integratie door ‘ontschotting’, Optimale handelingsruimte en Toerusting schoolleiders. Ze pleiten voor intensieve samenwerking met kinderopvang,  integratie en inclusie en maatschappelijk ondernemerschap.

Demissionair minister Slob, die het rapport op 24 maart 2021 in ontvangst nam, zei in een eerste reactie dat het erg waardevol is dat de beroepsgroep zelf het initiatief heeft genomen om met schoolleiders uit het hele land een agenda voor de toekomst te maken: ’’De agenda schetst een concrete ambitie die richtinggevend kan zijn bij de doorontwikkeling van het vak van schoolleider en die inspiratie biedt. Met het realiseren van de toekomstagenda hebben schoolleiders stevig bijgedragen aan de positieve profilering van het beroep’’.