Signaleringswaarde mogelijk bovenmatige reserves

In de rubriek Algemeen (zie boven) schreven we al over de nieuwe signaleringswaarden die de inspectie gaat hanteren om het gesprek op gang te brengen over de vraag of reserves mogelijk bovenmatig zijn. In dit bericht gaan we nader in op passages in de brief die gaan over de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. 

Voor samenwerkingsverbanden wordt de signaleringswaarde in het vervolg als volgt berekend: 0,035 × totale bruto baten, maar minimaal een risicobuffer van € 250.000.

Verder staat in de brief te lezen:

  • Veel samenwerkingsverbanden hebben meer eigen vermogen dan signaleringswaarde, maar meestal niet veel meer. Net als bij de schoolbesturen gaat het bij de meeste samenwerkingsverbanden om een relatief kleine overschrijding, meestal minder dan € 1 miljoen.
  • In 2018 hadden 133 van de 152 samenwerkingsverbanden po en vo (88%) een eigen vermogen dat mogelijk bovenmatig is. Het gaat in totaal om € 179 miljoen. Het aantal samenwerkingsverbanden met een mogelijk bovenmatig eigen vermogen is stabiel over de afgelopen jaren, maar het bedrag nam toe.