Stand van zaken versterking samenwerking pro – mbo

In 2019 is bepaald dat in de wet wordt opgenomen dat het praktijkonderwijs in samenwerking met het mbo een entreeopleiding kan aanbieden. De ministers Slob en Van Engelshoven informeerden de Tweede Kamer onlangs over de stand van zaken met betrekking tot de wettelijke uitwerking en de te zetten vervolgstappen.