Steunpakket: € 23 miljoen voor noodopvang

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen in het kader van de corona-crisis een eerste steunpakket van ruim € 566 miljoen, € 23 miljoen daarvan is bestemd voor de vergoeding van de kosten voor noodopvang van kinderen met ouders die een cruciaal beroep uitoefenen. Gemeenten coördineren de noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen. Zij moeten zorgen voor voldoende aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0 tot circa 12 jaar (globaal tot het einde van hun basisschoolloopbaan, inclusief leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs). Deze opvang is zonder extra kosten voor ouders. Het kabinet heeft besloten om € 23 miljoen beschikbaar te stellen voor gemeenten voor de periode medio maart tot 1 juli 2020. De (gratis) noodopvang voor overdag eindigt op 8 juni 2020, maar de (gratis) noodopvang voor avond, nacht en weekenden wordt langer beschikbaar gesteld. Medio juni wordt besloten tot wanneer. Over de wijze waarop de middelen beschikbaar worden gesteld vindt momenteel nader overleg met gemeenten plaats.