Evaluatieonderzoek passend onderwijs: veel gaat goed, veel kan beter

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) publiceerde eind mei het eindrapport van het vijfjarige evaluatieonderzoek passend onderwijs. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door zeven onderzoeksinstituten, en maakt onderdeel uit van de politieke evaluatie van de Wet passend onderwijs, die kort na de zomer plaats zal gaan vinden. Volgens het NRO ‘heeft de invoering van passend onderwijs de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd’. Toch stelt het NRO dat het effect op leerlingen en studenten niet goed is vast te stellen en dat de stelselwijziging ‘verwachtingen heeft gewekt bij leraren en ouders, maar minder opgeleverd heeft dan gedacht’.