Subsidie om onnodig zittenblijven structureel te voorkomen (2021, 2022, 2023)

Schoolbesturen vo kunnen tot 1 mei 2022 subsidie aanvragen om het voorkomen van onnodig zittenblijven structureel en duurzaam te verankeren in de schoolcultuur, het onderwijsbeleid en de praktijk. In aanvulling daarop kunnen besturen subsidie aanvragen voor zomerscholen en andere programma’s. Per vestiging kan eenmalig een bedrag van € 15.000 tot € 25.000 worden aangevraagd.

Veel leerlingen hebben in de coronatijd leervertraging opgelopen door de schoolsluitingen en doordat zij minder fysiek onderwijs hebben gekregen. Voor sommige leerlingen kan het zinvol zijn om hen extra tijd te bieden door hen een jaar over te laten doen. Zittenblijven is echter niet voor alle leerlingen de meest wenselijke optie. De subsidieregeling Voorkomen onnodig zittenblijven heeft als doel het voorkómen van onnodig zittenblijven te verankeren in de cultuur, het beleid en de praktijk van scholen. Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen voor zomerscholen en voor andere programma’s, maar alleen als zij daarnaast ook maatregelen treffen om onnodig zittenblijven duurzaam en structureel te voorkomen. Deze maatregelen kunnen ook worden gesubsidieerd als een school geen zomerschool of een ander programma inricht. Schoolbesturen kunnen de subsidie dit jaar aanvragen via de website van dus-i van 8 maart tot 1 mei 2022. Per vestiging kunnen zij eenmalig een bedrag van € 15.000 tot € 25.000 aanvragen.