Opvang van en onderwijs aan Oekraïense vluchtelingenkinderen

Opvang

Naar verwachting komen er nog veel Oekraïense kinderen naar Nederland. Dat stelt opvangorganisaties voor vragen over onder meer het omgaan met trauma’s, taalverwerving en bedrijfsvoering. De website Kinderopvang Totaal heeft antwoorden op dit soort vragen gepubliceerd.

Onderwijs

Op verschillende plekken zijn gemeenten en scholen bezig het nieuwkomersonderwijs voor Oekraïense vluchtelingenkinderen te organiseren. Zij hebben recht op onderwijs. Dit is ongeacht de verblijfsstatus. De bedoeling is dat deze leerlingen primair naar het bestaande nieuwkomersonderwijs gaan, de nieuwkomersscholen in het po en de internationale schakelklassen in het vo. Daar krijgen zij onder meer extra taallessen en bijvoorbeeld hulp bij het verwerken van trauma’s. Het ministerie van OCW heeft een website met meest gestelde vragen en antwoorden daarop gepubliceerd. Het ministerie van OCW bekostigt scholen die Oekraïense vluchtelingenkinderen opvangen met extra financiële middelen. Ook voor deze kinderen ontvangen scholen nieuwkomersbekostiging via DUO. Voor leerlingen in het primair onderwijs moet hiervoor een aanvraag worden ingediend. Het ministerie van OCW past de bekostigingsregeling aan om formeel vast te leggen dat ook deze Oekraïense kinderen binnen de doelgroep van de nieuwkomersbekostiging vallen. De drempel van 4 leerlingen in het primair onderwijs blijft van toepassing. Naast deze bekostigingsregeling biedt het ministerie van OCW de mogelijkheid voor aanvullende maatwerkbekostiging onder bepaalde voorwaarden. Deze mogelijkheid wordt nader uitgewerkt. Meer informatie over de nieuwkomersbekostiging vindt u op de  website van DUO voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.