Subsidie voor heterogene brugklassen om selectiemoment uit te stellen

Scholen die een licentie hebben om een brugklas aan te bieden kunnen de meerjarige subsidie Heterogene brugklassen aanvragen. De aanvraag periode is 1 oktober tot en met 12 november 2021. De subsidie is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het doel van de subsidie heterogene brugklassen is middelbare scholen te stimuleren hun brugklassen zo in te richten dat leerlingen met verschillende basisschooladviezen bij elkaar in de klas zitten. Zo kunnen middelbare scholen ervoor zorgen dat het definitieve selectiemoment pas op zijn vroegst na het eerste leerjaar plaatsvindt. Te vroege selectie wordt op deze manier voorkomen.

Schooljaar 2021/2022 is een voorbereidingsjaar. Vanaf schooljaar 2022/2023, maar uiterlijk in het schooljaar 2023/2024 moet de school die de subsidie aanvraagt een of meer heterogene brugklassen aanbieden.

De subsidie mag ingezet worden voor de kosten die worden gemaakt voor het formuleren van beleid en het opstellen van een plan. Ook is de subsidie bedoeld voor:

  • het treffen van maatregelen voor de introductie van een of meerdere heterogene brugklassen;
  • de verlenging van een of meerdere bestaande heterogene brugklassen tot twee of drie leerjaren;
  • de verbreding van een of meerdere bestaande heterogene brugklassen met een extra schoolsoort of leerweg;
  • de verdere ontwikkeling en verbetering van een of meerdere heterogene brugklassen;
  • een combinatie van bovenstaande activiteiten. 

In de periode van september 2021 tot en met 31 december 2022 is het totale subsidiebudget € 102 miljoen. Per vestiging kan een vast bedrag van € 100.000 worden aangevraagd. De aanvraag loopt via de Dienst Uitvoering Subsidie aan Instellingen.