Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo corona-proof gemaakt

In de subsidieregeling Doorstroomprogramma’s po-vo zijn twee door het coronavirus ontstane knelpunten weggenomen. Het gaat specifiek om een aanpassing van de eis dat een doorstroomprogramma ten minste 100 klokuren beslaat, alsmede om een verlenging van de aanvraagperiode voor 2020.