Subsidieregeling zij-instroom PO G5

Er is een subsidieregeling gepubliceerd specifiek gericht op de aanpak van de lerarentekorten in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere. De subsidieregeling sluit aan bij plannen die zijn opgesteld door de schoolbesturen en de betreffende gemeenten.