Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar gewijzigd

De subsidieregeling voor onderwijsassistenten die een pabo opleiding gaan volgen, is op twee punten gewijzigd. De nieuwe regeling bepaalt dat het subsidiebedrag € 5.000 per jaar blijft, maar per kalenderjaar voor de duur van de opleiding wordt uitgekeerd en niet meer ineens voor 3 of 4 jaar (zoals in de oude regeling). Daarnaast is de voorwaarde dat de werkgever 1 dag per week studietijd verschaft ongeacht de aanstellingsomvang aangepast in een naar rato berekening. Bij een 0,5 fte aanstelling moet de werkgever dus 4 uur studietijd per week beschikbaar stellen aan de onderwijsassistent in opleiding in plaats van 1 dag.