Fusiecompensatie begroten kan een risico zijn

Besturen in het primair onderwijs hebben bij fusies tussen scholen recht op aanvullende bekostiging. De regelgeving hieromtrent is aangescherpt en opgenomen in de Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing in het primair onderwijs van 25 mei 2019.

De actuele regeling kent een tweetal risico’s:

  • Als er slechts een beperkt aantal leerlingen meegaat naar de fusieschool, waardoor het schoolbestuur niet de volledige fusiebekostiging ontvangt.
  • Als er is sprake van een beperkte fusie-instroom. OCW spreekt in dat geval niet meer van samenvoeging. Daarom tellen de leerlingen op 1 oktober t-1 van de op te heffen school niet mee voor de reguliere bekostiging van de fusieschool. Met andere woorden: deze leerlingen worden dan in zijn geheel 1 jaar lang niet bekostigd.

Ton van Iwaarden, senior adviseur en interim-controller bij Infinite Financieel, schreef een artikel over dit onderwerp.