Tekst CAO VO 2020 beschikbaar

In april 2020 sloten de VO-raad en de onderwijsbonden een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO VO 2020. Na instemming van de achterbannen tekenden sociale partners op 12 mei 2020 het definitieve cao-akkoord. In de afgelopen periode zijn de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord nader uitgewerkt in cao-teksten.