Onderzoek naar collectieve financiering onderwijs en zorg

Het kabinet laat onderzoeken of via de gemeenten collectieve financiering mogelijk is van onderwijs, ondersteuning en zorg. Ook komt er in twee regio’s een pilot om te zien wat er op dit gebied mogelijk is. Dat melden onderwijsminister Slob en zijn collega De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer.

Hun brief volgt op een door de Tweede Kamer aangenomen motie waarin aangedrongen wordt op ontschotting van het budget voor onderwijs, ondersteuning en zorg. De ministers schrijven dat zij ‘de geest achter de motie begrijpen’ en ‘de noodzaak (zien) om de financiering op school voor leerlingen met een zorgbehoefte eenvoudiger te organiseren’. Dit is volgens hen in lijn met het regeerakkoord.

Het uiteindelijk doel is volgens hen het overhevelen van middelen vanuit de Jeugdwet, Wlz, Zvw en de Wmo 2015 naar een ‘centrale pot met geld’. Alleen is het nog niet zover, omdat eerst moet worden gekeken hoe dit op een zorgvuldige wijze kan worden gerealiseerd. ‘Daarom hebben we de bureaus DSP en Oberon gevraagd hier onderzoek naar te doen. Zij zullen op de scholen die geholpen worden door een zorgarrangeur in kaart brengen welke zorg en ondersteuning geleverd wordt en uit welke budgetten dit gefinancierd wordt’, aldus de ministers.

Daarnaast starten zij twee regionale pilots ‘om te kijken hoe ver wij onder de huidige regelgeving kunnen komen met een collectieve financiering’. In de pilots in de regio’s Twente en Hart van Brabant komt de nadruk te liggen op de verantwoordelijkheid voor de inkoop van zorg in onderwijstijd vanuit de collectieve financiering bij gemeenten.