Tijdelijk geen Kijkglazen

Het Steunpunt Passend Onderwijs attendeert op een bericht van DUO, gepubliceerd op 21 december 2021. DUO meldt hierin dat de Kijkglazen als gevolg van de vereenvoudiging bekostiging in het po met ingang van dit jaar veranderen. Kijkglas 3 en 4 publiceert DUO in 2022 voor de laatste keer voor teldatum 1 oktober 2021. De kijkglazen 3, 4 en 5 vervallen in 2023. In de eerste helft van 2022 publiceert DUO kijkglazen 1 en 2 voor de teldatum 1 februari 2022. 

Door de overgang van BRON naar ROD publiceert DUO in de maanden januari tot en met maart 2022 geen nieuwe kijkglazen.