Tot 18 september subsidie aanvragen voor inlopen corona-leerachterstanden

Tussen 18 augustus en 18 september kunnen scholen voor primair onderwijs subsidie aanvragen voor extra ondersteuning van leerlingen vanwege opgelopen achterstanden, veroorzaakt door de coronacrisis. Het gaat om het tweede tijdvak van de subsidie, in juni ontvingen al ruim 1.100 scholen in het primair onderwijs bijna 26 miljoen euro. Scholen bepalen zelf hoe de extra ondersteuning eruit ziet: extra onderwijsuren naast de gewone lesuren, programma’s in de vakantie of weekenden of nog iets heel anders dat goed bij de leerlingen van díé betreffende school past.