BOinK ageert tegen uitvraag belastingdienst

Kinderopvangorganisaties ontvingen een brief van de Belastingdienst met de mededeling dat zij per 1 september iedere maand gegevens aan moeten leveren over de door ouders afgenomen opvanguren. BOinK (de belangenvereniging die ouders en oudercommissies vertegenwoordigt in de kinderopvangbranche en de politiek) heeft ernstige bezwaren.

De actie van de Belastingdienst hangt samen met het grote aantal terugvorderingen die men in de huidige situatie op moet opleggen vanwege afwijkingen tussen de opgegeven en daadwerkelijk afgenomen uren. ‘Met actuele gegevens kan de Belastingdienst afwijkingen eerder signaleren en ouders hierover informeren,’ aldus de brief.

In de betreffende regeling staat dat kinderopvangaanbieders de gegevens van ouders ook zonder hun toestemming aan de Belastingdienst moeten verstrekken. Volgens BOinK is dit in strijd met de privacywet AVG.

BOinK heeft drie voorwaarden opgesteld waaraan de regeling ten minste moet voldoen.

  • Degene die de gegevens levert, is daarvoor verantwoordelijk. De eventuele gevolgen van het doorgeven van verkeerde data mogen nooit voor rekening van de betrokken ouder zijn.
  • De ouder krijgt direct inzage in de gegevens die naar de Belastingdienst gaan, zodat de ouder zelf kan controleren of deze correct zijn.
  • Iedere ouder krijgt voorafgaand aan de nieuwe werkwijze een brief van de Belastingdienst waarin in duidelijke taal de reden van de gegevenswisseling wordt uitgelegd en ook welke gegevens precies door de kinderopvang moeten worden aangeleverd. Ouders moeten weten vanaf welke dag in de maand deze gegevens kunnen worden ingezien.

Inmiddels zijn er ook Kamervragen over het onderwerp gesteld.