Twee maanden gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald, tenzij hun cao ander bepaalt. Dit verandert door een nieuwe Europese richtlijn die onder meer voorziet in
2 maanden (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Het wetsvoorstel regelt in Nederland een uitkering bij ouderschapsverlof. De wet is op 12 oktober 2021 door de Eerste Kamer aangenomen en gaat op 2 augustus 2022 in. Het wetsvoorstel bepaalt dat ouders straks gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon) krijgen. Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte IV is opgenomen dat dit percentage per augustus 2022 stijgt naar 70%. Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 de aanvragen indienen bij het UWV voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen. Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie beschikbaar.

Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind kregen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werken (werknemer zijn). En nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.