Update scenariomodel vo

Het Scenariomodel-VO is doorontwikkeld. Zo kan men nu een andere accounthouder toegang geven tot zelf ontwikkelde scenario’s. Ook is de berekeningswijze van de doorstroom van leerlingen aangepast, zodat de leerlingprognoses op vestigingsniveau nog nauwkeuriger zijn. Met deze aanpassingen is het mogelijk nog beter aan te sluiten op landelijke ontwikkelingen én wordt de regionale samenwerking op het gebied van aanpak lerarentekort en -overschot gestimuleerd. 
Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs is bepalend voor de werkgelegenheid. Het Scenariomodel-VO berekent elk jaar opnieuw een leerlingprognose op basis van het aantal nieuwe leerlingen dat naar verwachting instroomt in leerjaar 1 plus het aantal leerlingen dat doorstroomt vanuit leerjaar 1 tot en met het examenjaar (vmbo 4, havo 5 of vwo 6). Het model berekent vanaf nu de doorstroom op een andere manier, waardoor de verschillen in doorstroom binnen vestigingen van een school beter zichtbaar worden. Hiervoor wordt echter wel de basisprognose opnieuw doorgerekend en deze zal voor een aantal vestigingen andere uitkomsten opleveren dan de huidige basisprognose. Op de website is een uitleg te vinden van deze nieuwe berekening (Infinite Financieel adviseur Jan Looise heeft hier aan meegewerkt).
Voor later in 2020 staat nog Mijn regio-omgeving op de planning. Hierin kan men samen met andere schoolbesturen een gezamenlijke (regionale) strategische personeelsplanning maken.  
Voor vragen over het gebruik of bespreekbaar maken van de resultaten kunt u mailen naar  scenariomodelvo@voion.nl.