Vanaf 2022 eHerkenning nodig bij inloggen DUO en inspectie

Van 2022 hebben schoolbesturen en scholen eHerkenning nodig voor het inloggen bij DUO en de Inspectie  van het Onderwijs. Het gaat daarbij om eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3. eHerkenning kent 4 betrouwbaarheidsniveaus. Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, hoe meer zekerheid de dienstverlener krijgt over de online identiteit van de gebruiker. Voor eHerkenning op een hoger betrouwbaarheidsniveau moet men bij de aanvraag meer controlestappen doorlopen om de identiteit en handelingsbevoegdheid vast te stellen. Zo wordt bijvoorbeeld bij aanvraag van EH3 en EH4 het originele identiteitsdocument gecontroleerd.

In het primair onderwijs wordt dit als eerste geïntroduceerd, daarna volgt het voortgezet onderwijs.

Het ministerie van OCW heeft hierover een brief gestuurd naar de schoolbesturen in het primair onderwijs.
De invoering van EHerkenning is een uitvloeisel van de Wet digitale overheid. Deze wet regelt het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten.