Vaste reiskostenvergoedingen mogen door blijven lopen

Voor reiskosten bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste vergoeding af te spreken, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. Voor veel werknemers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis tot een verandering van hun reispatroon. Die verandering kan met zich meebrengen dat een werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. Dit vindt staatssecretaris Vrijbrief in deze coronacrisis ongewenst. Daarom heeft hij bepaald dat bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis aanleiding geven voor tijdelijke versoepelingen van verschillende fiscale regelingen, waaronder de reiskostenvergoeding. Vaste reiskostenvergoedingen kunnen voor de loonheffingen bij wijziging van het reispatroon toch onbelast blijven.