Verslag van de online conferentie passend onderwijs hoe nu verder

Op 10 maart 2021 vond de conferentie ‘Passend onderwijs, hoe nu samen verder?’ plaats, georganiseerd door de LBBO, de NVS-NVL en het Steunpunt passend onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad. De drie organisatie hebben het initiatief genomen voor het uitbrengen van een online magazine naar aanleiding van de conferentie. Het magazine bevat een korte terugblik op de conferentie. Daarnaast komen de bestuurders van genoemde organisaties aan het woord over hun visie op passend onderwijs en bevat het magazine interviews met de gastsprekers.