Nieuwe namen voor BRON en de registers vanwege RIO

RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) is (wordt) het landelijk register voor onderwijsinstellingen. Het is een landelijk register waarin onderwijsinstellingen zelf drie zaken vastleggen: hun onderwijsaanbod, de manier waarop ze zijn georganiseerd en hoe je met ze in contact kan komen. DUO en andere erkennende organisaties leggen in RIO erkenningen en licenties vast. RIO is zodanig ingericht dat het aansluit bij de praktijk van het onderwijs en niet enkel bij de papieren werkelijkheid van erkenningen, licenties en bekostiging. Dit betekent niet dat registraties zoals de onderwijserkenningen en -licenties in BRIN, CREBO of CROHO verdwijnen. Het betekent wel dat BRIN, CREBO en CROHO als zelfstandige registers verdwijnen. Alle informatie met betrekking tot erkenningen en licenties is straks te raadplegen via RIO. RIO wordt de toegangspoort tot een groot deel van de informatie over het Nederlandse onderwijs.

Sinds 1 april hebben BRON, het diplomaregister, het verzuimregister en het vrijstellingenregister nieuwe namen. Dit doet DUO vanwege de Wet Register Onderwijsdeelnemers (WRO). In deze wet wordt niet meer gesproken over registers, maar over gegevens. Om te zorgen dat er geen verwarring ontstaat, past DUO de namen van de registers aan.

De namen van de registers die in RIO zijn opgenomen (BRIN, CREBO, CROHO en SSG) zijn veranderd. Deze registers heten nu allemaal RIO. Daarnaast worden een aantal oude termen aangepast. BRIN-nummer wordt instellingscode, BRIN-vestigingscode wordt vestigingscode. CREBO-code, elementcode en ISAT-code worden erkende opleidingscode.

In 2021 oude en nieuwe namen

Met het aanpassen van de namen is inmiddels een start gemaakt. Dat betekent dat dit jaar zowel de oude als de nieuwe namen naast elkaar gebruikt worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw relatiebeheerder van DUO.