Verwerking financieringsfunctie groot onderhoud op de balans – juni 2024

In het najaar van 2023 heeft Infinite Financieel een afwegingskader opgesteld om besturen een eerste richting te geven bij de mogelijke keuzes (en effecten daarvan) als gevolg van de nieuwe regelgeving rondom de verwerking van de kosten voor groot onderhoud die per 1 januari 2024 is ingevoerd. In deze handreiking is aangesloten bij het veelgehoorde advies om een bestemmingsreserve voor de gebouwen te vormen indien wordt gekozen voor de systematiek van activeren en afschrijven. Nu de eerste praktische ervaringen zijn opgedaan met deze stelselwijziging verkennen wij in deze whitepaper of het vormen van een bestemmingsreserve wel zo opportuun is. Deze whitepaper is hier te downloaden.