VO-raad publiceert cijfers over het voortgezet onderwijs

De VO-raad heeft belangrijke cijfers over het voortgezet onderwijs gebundeld en in beeld gebracht op de pagina ‘VO in cijfers’.

Eerder waren al veel cijfers te vinden op de website van de VO-raad, maar het is voor het eerst dat de informatie overzichtelijk op één plek is verzameld en weergegeven in grafieken. De cijfersite bevat informatie over bijna 30 onderwerpen en wordt nog verder ontwikkeld en uitgebreid. De site bevat kerncijfers van de sector, maar ook cijfers rondom belangrijke ontwikkelingen of actuele onderwerpen binnen het voortgezet onderwijs. Zo is er informatie te vinden over het aantal leerlingen per onderwijssoort, leerlingprognoses, de personeelssamenstelling en de financiën binnen het vo, maar ook informatie over het lerarentekort, internationale vergelijkingen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijstijd, en ontwikkelingen in het aantal leerlingen dat vakken volgt op een hoger niveau. De VO-raad beoogt met de site een betrouwbaar, actueel en relevant beeld van de sector neer te zetten en wil belanghebbenden op die manier informeren over ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs.

De data is afkomstig van bronnen als Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De grafieken bieden de mogelijkheid filters in te stellen, zodat geïnteresseerden zelf de informatie kunnen zoeken die voor hen interessant is. Zo zijn er cijfers per onderwijsniveau, per jaar, per gemeente en kan bij sommige grafieken geselecteerd worden op absolute of procentuele ontwikkelingen.