Voor 31 maart aanvragen: subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020, fase 2

Van 15 februari tot en met 31 maart 2021 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor fase 2 van de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020. Met deze middelen kunnen scholen de komende jaren samenwerken aan een duurzaam bereikbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod. Op de website van DUS-I treft u meer informatie aan over de indiening van de aanvraag. Besturen die in de zomer van 2020 subsidie hebben ontvangen voor het opstellen van het plan (fase 1), moeten uiterlijk 31 maart 2021 verslag doen van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt. Het format is te vinden op de website van DUS-I.