Voorspelde lerarentekorten nemen af, maar blijven groot

Steeds meer mensen melden zich voor de pabo of als zij-instromer in het primair onderwijs. De voorspelde tekorten nemen hierdoor af. Ook in de grote steden, waar de nood het hoogst is, is een daling van het personeelstekort zichtbaar. Desondanks blijven de tekorten groot en moet ook de komende jaren onverminderd hard worden gewerkt om de tekorten aan te pakken. Dat schrijven de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob in een Kamerbrief.

Het aantal pabo aanmeldingen is dit schooljaar met 33% gestegen ten opzichte van vorig schooljaar, blijkt uit de nu beschikbare cijfers. Voor de deeltijd-pabo bedraagt de stijging 25%. Het aantal zij-instromers is eveneens sterk gestegen deze kabinetsperiode, van 495 in 2017 tot 1.777 in 2020. Per saldo zijn er in twee jaar tijd 1.400 leraren (fte) bijgekomen (‘netto’). Het totaal aantal fte’s onderwijsondersteunend personeel is zelfs met 4.900 fte gegroeid. “Dit is een goed resultaat, maar we zijn er nog niet’’, zegt minister Slob. De nieuwste ramingen laten zien dat de tekorten nog steeds hoog zijn.

In het primair onderwijs zijn de voorspelde tekorten voor de komende jaren weliswaar lager dan in het begin van deze kabinetsperiode en lager dan vorig jaar, maar de tekorten zijn nog steeds hoog. In het schooljaar 2025-2026 wordt op basisscholen een tekort van 1.439 fte verwacht, bovenop de huidige situatie. Dit komt mede doordat uit nieuwe CBS-cijfers blijkt dat het aantal leerlingen meer toeneemt dan eerder verwacht. Ook is de verwachting dat een groot aantal schoolleiders de komende jaren met pensioen zal gaan. 

In het voortgezet onderwijs wordt in 2025 een extra onvervulde vraag verwacht van 1.250 fte, dat is iets lager dan vorig jaar werd geraamd. De tekorten worden vooral verwacht voor de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Klassieke Talen, Duits, Frans en Informatica.