Scholen mogen ouders niet verplichten tot aanschaf laptop

Scholen mogen aan ouders vragen om zelf een laptop aan te schaffen, maar dit moet altijd expliciet vrijwillig zijn. Dat is het antwoord van minister Slob op de Kamervragen. De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van het artikel ‘’Een tablet of laptop eisen van leerlingen – het mag niet, maar scholen komen ermee weg’’ dat in september in de Volkskrant verscheen. De minister schrijft: ‘’binnen de bekostiging moeten scholen voor iedere leerling een volwaardig onderwijsaanbod realiseren. Scholen mogen aan ouders vragen om zelf een laptop aan te schaffen, maar dit moet altijd expliciet vrijwillig zijn. Scholen mogen ouders nooit verplichten een laptop aan te schaffen. Op het moment dat scholen schoolboeken vervangen door digitaal lesmateriaal en het bezit van een laptop (of tablet) voor het leerproces noodzakelijk is geworden, dienen scholen hierin zelf te voorzien’’.