Wet vrijwillige ouderbijdrage in werking getreden

De wet over de vrijwillige ouderbijdrage is op 1 augustus jl. in werking getreden. Dit betekent dat scholen vanaf die datum leerlingen niet meer van extra activiteiten mogen uitsluiten als hun ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. Op de website van het ministerie van OCW is een brochure beschikbaarover dit onderwerp. De brochure legt uit welke vier typen schoolkosten worden onderscheiden en geeft informatie over waar je als school aan kunt denken bij het vragen van een vrijwillige ouderbijdrage voor het organiseren van extra activiteiten.