Ziet u iets in een programmatische begroting?

Begrotingen in de onderwijssector worden over het algemeen opgesteld in het zogenaamde XBRL-stramien (voorheen EFJ): de lasten worden gerubriceerd naar personele lasten, afschrijvingen, huisvestingslasten en overige lasten. Een aantal onderwijsbesturen, met name samenwerkings-verbanden passend onderwijs, werken primair met een programmatische begroting. Ze rubriceren hun lasten in de eerste plaats naar activiteiten die de organisatie onderneemt. Zo realiseren ze een transparante koppeling tussen de activiteiten die de organisatie onderneemt om haar doelstellingen te bereiken en de beschikbare middelen. Dit bevordert beleidsrijk begroten. ‘Achter de schermen’ rubriceert men de lasten natuurlijk ook in het XBRL-format. Maar de organisatie en de stakeholders zijn met name bekend met de programmatische begroting, daar gaat het gesprek over.

Infinite Financieel denkt dat de programmatische begroting ook schoolbesturen kan helpen beleidsrijker te begroten. En we denken dat de aanstaande vereenvoudiging van de bekostiging een goed moment is om deze stap te zetten. De vereenvoudiging van de bekostiging zal veel organisaties toch al dwingen na te denken over een ander allocatiemodel. Een programmatische begroting maakt het gesprek hierover transparanter en inzichtelijker.

Infinite Financieel start binnenkort een project waarin we met enkele schoolbesturen po en vo willen onderzoeken of de programmatische begroting een wenselijk alternatief is voor de huidige, traditionele begroting. Schoolbesturen die belangstelling hebben om deel te nemen aan dit project, kunnen hun belangstelling kenbaar maken via info@infinitebv.nl. U ontvangt dan nadere informatie, onder meer over onze én uw inzet in het project.