Zwangerschap in elke schoolvakantie gecompenseerd

De kantonrechter in Eindhoven heeft beslist dat medewerkers in het voortgezet onderwijs die zwangerschapsverlof hebben in de voorjaarsvakantie, herfstvakantie of kerstvakantie, hun vakantiedagen op een ander moment gecompenseerd moeten krijgen. Voor de zomervakantie is dit al geregeld in de cao vo. Voor andere vakanties waren de regels niet altijd even duidelijk. De kantonrechter oordeelde dat zwangere werkneemsters, per saldo, niet minder vrije tijd mogen overhouden dan hun collega’s die geen zwangerschaps- of bevallingsverlof genieten.

https://www.kvlo.nl/nieuws/berichten/kantonrechter-eindhoven3a-zwangerschap-in-alle-vakanties-compenseren.html