Raad van State: kinderopvang mag vaccinatie verplicht stellen

Vaccinatie verplichten als een voorwaarde voor ouders om hun kind naar de kinderopvang te kunnen brengen. Dat kan een aanvaardbaar middel zijn als de vaccinatiegraad onder een kritische grens terechtkomt. Dat zegt de Raad van State in een advies waar het kabinet om had gevraagd. De Raad van State gaat er dan wel van uit dat een vaccinatieplicht een laatste redmiddel is, als de vaccinatiegraad ondanks andere inspanningen toch te ver is gedaald. De keuze om kinderen wel of niet te laten inenten blijft bij de ouders. Ouders die afzien van vaccinatie kunnen dan weliswaar niet meer terecht op de kinderopvang, maar daarmee is volgens de rechters nog geen sprake van een algehele vaccinatieplicht.

Verder ligt het volgens de Raad van State voor de hand om de regeling te beperken tot vaccinatie voor mazelen, één van de meest besmettelijke infectieziekten. Kinderen krijgen het vaccin daartegen in Nederland standaard toegediend in combinatie met het bof- en rodehondvaccin.