20% van de aanvragen subsidie Lerarenbeurs afgewezen

Dit jaar zijn er 5.895 aanvragen ingediend voor een Lerarenbeurs en daarvan zijn er 4.676 toegekend. Er zijn 1.219 aanvragen afgewezen. Dat melden de demissionaire onderwijsministers Van Engelshoven en Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij het toekennen van de aanvragen is rekening gehouden met een voorrangsregel die in de regeling voor de Lerarenbeurs is ingebouwd:

  1. Herhaalaanvragen (voor tweede of derde studiejaar);
  2. Initiële aanvragen die in 2020 zijn afgewezen vanwege bereikte subsidieplafond;
  3. Nieuwe initiële aanvragen.

Alle herhaalaanvragen en alle initiële aanvragen van afgewezen aanvragers van vorig jaar (vanwege het bereikte subsidieplafond) zijn dit jaar toegekend. Een aanzienlijk deel van de nieuwe initiële aanvragen is afgewezen, ook weer omdat het subsidieplafond was bereikt.

In het primair onderwijs zijn 1.446 aanvragen toegekend. Van de 872 nieuwe initiële aanvragen zijn er 326 afgewezen. In het voortgezet onderwijs zijn 2.093 aanvragen toegekend. Van de 1.133 nieuwe initiële aanvragen zijn er 592 afgewezen.

Bij de volgende aanvraagronde voor het schooljaar 2022-2023 krijgen aanvragers die dit jaar zijn afgewezen vanwege het bereikte subsidieplafond voorrang op nieuwe initiële aanvragers.