Precieze bedragen Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bekend

Basisscholen en middelbare scholen kunnen sinds 30 juni 2021 inzien hoeveel geld ze precies krijgen voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs en wanneer dat wordt uitbetaald. Scholen die veel met achterstanden te maken hebben, krijgen meer geld dan scholen waar dat minder speelt.

Basisscholen krijgen voor volgend schooljaar minimaal € 700 per leerling. Dit basisbedrag wordt in het primair onderwijs in maandelijkse termijnen uitgekeerd. Het basisbedrag voor leerlingen op een speciale basisschool en het (voortgezet) speciaal onderwijs is hoger. Daarbovenop krijgen scholen met meer risico op achterstanden extra geld op basis van de CBS-indicator voor onderwijsachterstanden. Hoe groter het risico op onderwijsachterstanden op de school is, hoe hoger de extra bijdrage. Zo wordt rekening gehouden met verschillen tussen scholen en de verschillende opgaven waar zij voor staan.

In het voortgezet onderwijs wordt er minimaal € 700 uitgekeerd per leerling van het vwo, havo, mavo en het eerste en tweede leerjaar van basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo. Het basisbedrag per leerling in het praktijkonderwijs en het derde en vierde leerjaar van basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo is hoger. De € 700 per leerling wordt in één keer in november 2021 uitbetaald. De rest van de middelen volgt in het voorjaar van 2022. Ook hier geldt dat scholen met een groter risico op onderwijsachterstanden bovenop het basisbedrag extra geld krijgen op basis van de CBS-indicator.

Om uit te rekenen wat het voor individuele scholen betekent, kunt u terecht op www.NPOnderwijs.nl