Geactualiseerde Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en regeling vaststelling GPL VO voor het kalenderjaar 2021

Begin juli is deze regeling gepubliceerd. In de materiele bekostiging vindt een prijsbijstelling plaats van 1,96% ten opzichte van 2020  (en met terugwerkende kracht de uitgekeerde bedragen in 2021).

De regeling personele bekostiging van 2 juli bevat een loonbijstelling, die uitkomt op 2,47% (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021). Verder is een deel van de prestatiebox verplaatst naar de uitkering via de GPL bedragen, zoals eerder aangekondigd.

De GPL-bedragen zijn ook te vinden in het overzicht relevante financiële mutaties van de VO-raad. Verder heeft de VO-raad in dit overzicht de tarieven voor de vereenvoudiging bekostiging per 1 januari 2022 toegevoegd.