Minister honoreert alle aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Alle correcte subsidieaanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s worden gehonoreerd. Dit staat in een brief die minister Slob naar de Tweede Kamer stuurde waarin hij ingaat op diverse maatregelen die worden genomen om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen.  Deze subsidies geven scholen de mogelijkheid om het extra onderwijsaanbod voor de leerlingen aan te bieden, wat ook met het oog op de actuele situatie omtrent Covid-19 een door de sector gewenste verruiming van de subsidieregeling is. 

Er hoeft dus niet geloot te worden voor deelname aan de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. De termijn voor uitvoering van de programma’s die in het eerste aanvraagtijdvak zijn aangevraagd zijn bovendien verlengd tot 31 augustus 2021. Dit is dezelfde termijn als voor het tweede aanvraagtijdvak.

In de brief stelt de minister onder andere vast dat het voor veel scholen nodig is om op momenten afstands- of hybride onderwijs te verzorgen, wanneer leraren of groepen leerlingen korte of langere tijd thuisblijven vanwege symptomen, quarantaine of een kwetsbare gezondheid.