56 aanvragen voor nieuwe scholen via Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen

Dit is het eerste jaar dat de aanvragen van bekostiging voor nieuwe scholen volgens de nieuwe procedure van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen verlopen. De minister heeft de Kamer geïnformeerd over het verloop van de procedure. Vóór 1 november 2021 moesten aanvragen worden ingediend door scholen die 1 augustus 2023 willen starten. Eerder deden 102 initiatieven een melding van een voorgenomen aanvraag bij DUO. Van de 102 initiatieven hebben er 56 daadwerkelijk een aanvraag voor het in aanmerking brengen voor bekostiging ingediend. In totaal zijn er 10.372 ouderverklaringen voor deze initiatieven afgegeven via de website van DUO. Het gaat om 40 aanvragen voor basisonderwijs, waarvan 29 nieuwe basisscholen en 11 verzelfstandigingen van bestaande basisscholen. Daarnaast zijn er 15 aanvragen voor nieuwe scholen voortgezet onderwijs. In Caribisch Nederland is er 1 aanvraag ingediend voor een school voor voortgezet onderwijs. De ingediende aanvragen worden komende maanden getoetst. Zo zal gecontroleerd worden of de prognose van het te verwachten aantal leerlingen (op basis van het aantal ouderverklaringen voor het initiatief) voldoet aan de betreffende stichtingsnorm en wordt de te verwachten kwaliteit van de nieuwe school door de Inspectie van het Onderwijs getoetst. Voor 1 juni 2022 zal de verantwoordelijk minister besluiten welke scholen voldoen aan de gestelde voorwaarden en kunnen starten op 1 augustus 2023.