Vernieuwd factsheet zorg in onderwijstijd

De Rijksoverheid heeft een vernieuwd factsheet gepubliceerd, dat scholen handvatten biedt bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen in onderwijstijd. Kinderen vanaf vier jaar moeten naar school kunnen gaan, ook als zij gezondheidszorg nodig hebben. Voor acute zorg is in elk schoolgebouw bedrijfshulpverlening (bhv) aanwezig. Voor leerlingen die regelmatig gezondheidszorg nodig hebben, moeten structurele afspraken worden gemaakt over wie die zorg in de school verleent.

De factsheet bevat informatie die scholen kan helpen bij het organiseren van de medische zorg aan een leerling op school, en om afspraken hierover te maken met ouders, de leerling en professionele zorgverlener.