73% kinderopvangorganisaties kampt met (zeer) ernstig personeelstekort

95 procent van de kinderopvangorganisaties kampt met moeilijk vervulbare vacatures. 73 procent geeft zelfs aan dat het personeelstekort bij hun organisatie ernstig tot zeer ernstig is; 33 procent van hen geeft aan dat de bedrijfsvoering erdoor in gevaar komt. Dit blijkt uit een enquête door de Brancheorganisatie Kinderopvang onder 184 leden. Dit blijkt uit een bericht van de Branche Vereniging Kinderopvang.

Als oorzaken van de tekorten worden genoemd:

 • Toename van de vraag naar kinderopvang; veertig procent in zes jaar tijd (61%)
 • Te gering aantal uren dat op (BSO) contract gegeven kan worden (51%)
 • Te weinig uitstroom uit opleiding(en) (45%)
 • Opleidingseisen/kwalificatie-eisen zijn te strikt (44%)
 • Corona-gerelateerde kwesties (43%)

Ook is in kaart gebracht wat de gevolgen zijn. Veelvuldig worden genoemd:

 • Staf/management op de groep
 • Wachtlijsten
 • Regels overtreden waarmee de kwaliteit niet wordt geschaad, maar wel het risico op boetes bestaat. Bijvoorbeeld het tijdstip waarop pauze wordt genomen
 • Groepen sluiten

Als mogelijke (aspecten van) oplossingen worden genoemd:

 • De groep potentiële medewerkers vergroten, door opnieuw te kijken naar de kwalificatie-eisen en de diplomalijst uit te breiden, in overleg met de vakbonden.
 • Het aanpassen van de regeldruk door de overheid.