Praktische informatie over de verantwoording van de NPO gelden

Een aparte pagina op de website www.npo.onderwijs.nl geeft informatie over de verantwoording van de gelden. Er wordt onder meer ingegaan op de informatie die via het jaarverslag moet worden gedeeld en de informatie die via XBRL moet worden gedeeld. De PO-Raad heeft naar aanleiding van deze informatie ook een eigen handreiking over de verantwoording gemaakt